เรียนภาษาจีน ติวภาษาจีน กับครูวี : โทร 097-280-1272

เข้าสู่ระบบ


หากยังไม่เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก


ตะกร้า


จัดการตะกร้า + สั่งซื้อ

Total:
0 บาท

background

ภาษาจีนระดับกลาง B

รายละเอียดหลักสูตร

เวลาเนื้อหา: 20:18:16 ชม. | เวลาที่ให้: 35 ชม. | วันที่ให้: 120 วัน

เนื้อหาต่อเนื่องกัน คำศัพท์ระดับยาก ต่อเนื่องไวยากรณ์จีน ประโยคเชิงซ้อน เน้นแบบฝึกหัดเข้มข้น เน้นคำเชื่อม เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องเตรียม Entrance และเพิ่มความพร้อมสำหรับการสอบ PAT2